ЗНО 2020 / Історія України / Нова історія України / Національно-визвольна війна українського народу сер. XVII ст.: причини, характер, преіодизація

Для Польщі 1638-1648 рр. були роками "золотого спокою". Внутрішнє становище здавалося стабільним, козацтво вважалося повністю контрольованим з Варшави. На тлі цього набула небачених масштабів безкарність польських феодалів та шляхти, які керувалися правом сильного.

Причини війни:

  • складна соціально-економічна ситуація (встановлення кріпосницьких порядків, збільшення податків, практика орендування земель, обмеження самоврядування міст, тиск на козацтво);
  • посилення асиміляційних процесів, особливо серед верхівки українського суспільства, що ставило під загрозу виникнення української нації;
  • релігійні утиски, поглиблені протистоянням католиків, уніатів і православних та шляхетське свавілля на фоні слабкості у Польщі королівської влади.

За характером війна була національно-визвольною, релігійною і соціальною. Рушійні сили: козацтво, яке згуртувало навколо себе селян, міщан, провославну шляхту і духовенство.

Періодизація війни:

  • I етап - січень 1648 р. - серпень 1649 р.;
  • II етап - серпень 1649 р. - січень 1654 р.;
  • III етап - січень 1654 р. - липень 1657 р.