ЗНО 2020 / Історія України / Стародавня історія та Середньовіччя / Культура Київської Русі

Культура Київської Русі характеризувалася високим рівнем розвитку, про що свідчить велика кількість фольклорних, писемних та матеріальних пам'яток, що збереглися до наших днів.

Писемність. Поширення слов'янської писемності, основоположниками якої були брати Кирило та Мефодій, починається у X ст. Прийняття християнства стало потужним стимулом для подальшого розвитку писемності, грамотності. З'явилися перші рукописні книги. Однією з таких книг, що збереглися до наших часів, є Остромирове Євангеліє (1056-1057).

Літописання. Літописи - це історичний жанр давньоруської літератури, який становить щорічний, досить докладний запис історичних подій. Витоки літописання на Русі відносяться до XI ст., коли у Києві почали робити історичні записи, хоча опис подій починається в них х IX ст. Найдавнішим літописом серед тих, що вдалося зберегти, є "Повість временних літ", яка була написана в перше десятиліття XII в. при дворі князя Святополка Ізиславича. Імовірно її автором міг бути чернець Києво-Печерського монастиря Нестор.

Література. Загальний розквіт Русі, що припав на XII ст., виникнення центрів писемності, грамотності, істотне збільшення освічених людей у князівсько-боярському, церковно-монастирському середовищі визначило розвиток давньоруської літератури. Першим достоменно відомим автором літературного твору на Русі став митрополит Іларіон. Він є автором "Слова про Закон і Благодать", створеного у 40-х рр. XI ст. У цьому творі митрополит вилкав власні думки щодо особливостей розвитку Русі і її значення у світовій історії. Найвищим досягненням у літературі Київської Русі стало "Слово о полку Ігоревім" (1185) невідомого автора. Дещо раніше було написане "Повчання дітям" Володимира Мономаха, яке є прикладом мемуарої літератури.

Архітектура. Тогочасна дерев'яна архітектура характеризувалася багатоярусністю будівель, оздобленням їх башточками і теремами, наявністю різного типу прибудов - клітей, переходів, сіней. Вигадлива художня різьба по дереву традиційно прикрашала будівлі Прийняття візантійського християнства дало поштовх до початку кам'яного будівництва. Перши кам'яним храмом стала Десятинна церква (996). Вона була зведена візантійськими майстрами. Софійський собор (1037) у Києві вже відображав поєднання слов'янських традицій із візантійськими.

Живопис. Для давньоруського мистецтва було характерне поширення іконописного, фрескового живопису. Храми і собори Чернігова, Києва, Переяслава та інших міст прикрашали фрески, що ілюструють сюжети Святого писання. Поряд з фресками в храми поміщали і мозаїчні зображення (Богоматір Оранта у Софійському соборі). З'явилися перші ікони.

Фольклор. Важливою складовою давньоруської культури був фольклор. Він характеризувався жанровою різноманітністю: пісні, сказання, билини, прислів'я, приказки, афоризми, казки. Фольклор дуже добре відображав побут і особливості життя людей того часу.

Дати!

  • 863 р. - створення Кирилом і Мефодієм слов'янської азбуки.
  • 1037 р. - будівництво Софії Київської.
  • 1113 р. - написання "Повісті временних літ".
  • 1185 р. - поява "Слова о полку Ігоревім".

Запам'ятай!

Кирило і Мефодій - слов'янські просвітителі та проповідники християнства IX ст., творці слов'янської азбуки.
Золоті ворота - головні ворота Києва часів Давньої Русі. Збудовані під час князювання Ярослава Мудрого (1037) на честь перемоги над печенігами.
Аліпій Печерський - преподобний святий, київський мозаїк, іконописець і ювелір кінця XI ст., учень грецьких майстрів. Перший давньоруський живописець, який залишив свій підпис.