ЗНО 2020 / Історія України / Стародавня історія та Середньовіччя / Монгольська навала та золотоординське іго

На поч. XIII ст. розрізнені монгольські племена були об'єднані зусиллями хана Темучіна (Чингізханом). Розпочався період завойовницьких походів монголів. Перша зустріч монголів з русичами відбулася у битві на р. Калка (1223), коли об'єднане русько-половецье військо було вщент прозбите загонами Джебе та Субедея.

З 1237 р. розпочалася друга хвиля монгольської навали на Русь, яку очолив оун Чингізхана - хан Батий. Восени 1239 р. військо Батия увійшло до земель Південно-Західної Русі. Після кількох місяців облоги, у грудні 1240 р. монголи захопили Київ. Було встановлено іго - залежність руських земель від Золотої Орди.

Основні форми залежності: політична (отримання місцевими князями грамот та правління); економічна (сплата 14 видів данини); військова (надання князями свого війська у розпорядження ханів).

Головні особливості іга: руські землі не увійшли безпосередньо до складу Орди; не було створено постійно діючого адміністративного апарату; толерантне ставлення з боку монголів до християнства.

Наслідки монгольських походів та іга: руйнація і занепад багатьох міст; занепад ремесла і торгівлі; демографічні втрати, знищення частини феодальної еліти; заміна васалітету на підданство.

Дати!

  • 31 травня 1223 р. - битва на р. Калка.
  • 6 грудня 1240 р. - захоплення монголами Києва.
  • 1243 р. створення Золотої Орди, встановлення іга.

Запамя'ятай!
Золота Орда - монголо-татарська держава, що існувала у XIII-XV ст. на території Азії та Східної Європи.