ЗНО 2020 / Історія України / Стародавня історія та Середньовіччя / Первісне суспільство на території України

Найдавніші люди - архантропи, з'явилися на території України під час раннього палеоліту (1 млн - 150 тис. рр. до н.е.). Жили стадами, мали примітивні знаряддя праці (ручне кам'яне рубило), займались збиральництвом. В україні відомо близько 30 стоянок архантропів (Королеве, Лука-Врублевіцьке, Амвросіївка тощо).

На середній палеоліт (150 тис. - 35 тис. рр. до н.е.) припадає доба зледеніння. На зміну архантропам прийшли неандартальці, які навчились використовувати вогонь, суттєво вдосконалили знаяряддя праці (скребла, вістря для списів), займались полюванням, мали одяг та будували житло. В Україні відомо понад 200 стоянок.

У пізньому палеоліті (35 тис. - 11 тис. рр. до н.е.) з'являються кроманьйонці (людина розумна, або Homo sapiens). Значно переважали попередні види за рівнем інтелектуального розвитку, мали зв'язне мовлення, що прискорювало обмін інформацією та накопичення досвіду. Відомо понад 100 знарядь праці, жили у землянках та напівземлянках. Зміни у суспільному ладі: замість стада - родова община з домінуванням матріархату. Зароджуєеться мистецтво, примітивні релігійні уявлення (анімізм, фетишизм, магія, тотемізм). Відомою пам'яткою цього періоду в Україні є Кам'яна могила під Мелитополем.

Мезоліт (10 тис. - 6 тис. рр. до н.е.) - флора і фауна набувають сучасного викгляду. Серед занять - рибальство. Починає використовуватися перший механічний пристрій - лук та стріли. ВІдбувається одомашнення тварин (собака, свиня). В Україні відомо до 1 тис. поселень цього періоду.

Неоліт (6 тис. - 4 тис. рр. до н.е.) - перехід від привласнюючих до відтворюючих типів господарювання - неолітична революція. Людина починає займатися землеробством та скотарством, відбувається перехід до осілого способу життя. Винайдено нові способи виготовлення знарядь праці (шліфування, свердління) та нові види виробництва (гончарство, ткацтво).