ЗНО 2020 / Історія України / Стародавня історія та Середньовіччя / Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави.

Першим кочовим народом раннього залізного віку, назва якого збереглася в історичних джерелах, були кімерійці (IX-VII ст. до н.е.). Про них у своїх творах згадували Гомер, Геродот, Страбон. Походження достоменно не відомо. Напевно мали індоєвропейське коріння. Займали теорирії між Дністром та Доном. Вміли виготовляти залізо з болотяної руди. Основне занятя - скотарство, особливих успіхів досягли у конярстві. Здійснювали часті військові походи. Будували добре укріплені городища. Централізованої держави не мали, залишившись на рівні міжплемінного союзу. Частина кімерійців, що мешкали у Криму, відома давнім історикам як таври.

Кімерійці та таври із часом були витіснені скіфами або сколотами (VII-III ст. до н.е.). Це були войовничі племена індоіранського походження, які у свою чергу поділялися на кілька груп: скіфи-орачі; скіфи-скотарі; царські скіфи (воїни). Наприцінці V ст. до н.е. скіфам вдалося створити власну державу на чолі з легендарним царем Атеєм. Державне утворення скіфів становило своєрідну "варварську демократію", оскільки влада царя обмежувалася радою скіфських племен та зборами воїнів. Виского рівня розвитку у скіфів досягло військове мистецтво (луки, мечі-акінаки, кинджали, сокири). У мистецтві - звіриний стиль. Суворо дотримувались варварських традицій. Своїх царів та найбільшиш видатних воїнів ховали у курганах. Основними джерелами за вивчення скіфів є твори Геродота, римських істориків, археологічні знахідки.

Ще одним народом індоіранського походження, що мешкав в українських землях, стали сармати, або савромати (III ст. до н.е. - III ст. н.е.). Згадки про сарматів можна знайти у Полібія. Плінія Старшого, Птолемея. Серед сарматських племен найбільш відомими були алани, аорси, роксолани, язиги. У сарматів збереглися залишки матріархату. Сарматські жінки володіли зброєю, брали участь у війнах. Вважається, що сарматські жінки були прототипами амазонок. Серед занять: скотарство, полювання, ремесла. Основу сарматського війська складалаважкоозброєна кіннота та піхота. У IV ст. сарматські племена були витістені та частково асимільовані готами і гунами.

Германські племена готів середені III ст. вторглися на територію Північного Причорномор'я та заснували Готське короліство, яке у IV ст. досягло свого розквіту при королі Германаріху. Проте у 375 р. воно було розгромлене племенами гунського союзу, що створили власну державу.