ЗНО 2020 / Історія України / Стародавня історія та Середньовіччя / Українські землі у складі великого князівства Литовського (2 половина XIV - 1 половина XVI ст.)

Велике князівство Литовське виникло у середені XIII ст. Перший наступ на землі Південно-Західної Русі розпочав князь Гедимін (1316-1341). У 1340 р. на Волині вступив на престол його син Любарт. Литовську політику в українських землях можна поділити на кілька етапів:

I етап (1340-1362) - "оксамитове" проникнення. Наступник Гедиміна Ольгерд (1345-1377) у битві на річці Сині Води 1362 р. завдає поразки Золотій Орді і приєднує до Литви Київщину, Чернігівщину, Переяславщину, Поділля. Таким чином, на початку 60-х рр. XIV ст. під владою Литви опинилася більша частина території України. Місцевий люд підтримував литовців у боротьбі з монголо-татарами і не чинив опору під час їх просування вглиб українських земель.

II етап (1362-1385) - "ослов'янення" литовців. На цьому етапі литовські правителі дотримувалися гасла: "старого не змінюємо, новоого не запроваджуємо". Руська мова була державною, зберігалися норми руського права, православна церква зберегла привілейоване становище, панувала руська культура.

III етап (1385-1480) - поступова втрата автономії. Новий литовський князь Ягайло (1377-1392) з метою зміцнення влади в країні та здобуття підтримки у боротьбі проти Тевтонського ордена погоджується на унію з Польщею. У 1385 р. в м. Крево була укладена унія, за якою Ягайло мав одружитися із польською королевою Ядвігою та отримати корону короля Польщі. Згодом Ягайло прийняв католицтво та приєднав литовські і руські землі до Польщі, на яких також поширювалось католицтво. Упровадження унії зустріло опір частини литовської, української та білоруської шляхти. Очолив опозицію князь Вітовт (1392-1430), який фактично припинив виконувати умови унії з боку Литви, проте одночасно обрав курс на обмеження автономії руських князівств з метоюпобудови більш централізованої держави.

Після спільної з поляками перемоги у Грюнвальдскій битві на тевтонцями (1410), починається новий етап польско-литовського зближення, який завершився укладенням Городельскої унії (1413). За її умовами польский король давав згоду на те, що після смерті Вітовта Литовське князівство має стати окремою державою, але у васальній залежності від Польщі. У 1430 р. місцеві феодали за підтримки литовців обирають великим литовським князем Свидригайла Ольгердовича (1430-1440), який очолив боротьбу опозиції проти свавілля польських магнатів і католицької церкви. У відповідь на це поляки зайняли Поділля і Волинь та оголосили Свидригайла недійсним князем. Із середини XV ст. починається перетворення українських князівств на воєводства. У 1458 р. було створено окрему Київську митрополію, щоб послабити зв'язок православної церкви України та Білорусі з Москвою

IV етап (1480-1569) посилення литовсько-руської боротьби за українські землі. У 1480 р. Московське князівство позбавилося контролю Орди й одразу почало зазіхати на українські землі у складі Великого князівства Литовського. Початок XVI ст. минув у постійних литовсько-руськиї суперечках. Скориставшись цим, у 1522 р. Москва відібрала у Великого князівства ЛИтовського Чернігів і Стародуб. У 1558 р. розпочалася Лівонська війна, яка вкрай загострила ситуацію у регіоні.

Дати!

  • 1340 р. - перехід Волині під пладу Великого князівства Литовського. Початок пилтовського проникнення.
  • 1362 р. - битва на р. Сині води.
  • 1385 р. - Кревська унія..
  • 1471 р. - перетворення Київського князівства у воєводство.

Запам'ятай!

Унія - об'єднання, союз держав. Може бути персональною, тобто під владою одного монарха (Кревська унія) або реальною - на засадах угоди між державами, або одностороннього акта біль потужної держави.